Lek. wet. Grzegorz Malec-Malecki

Studia na wydziale Med. Wet. Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1975. Współwłaściciel Lecznicy Weterynaryjnej "AS". Zajmuje się leczeniem i profilaktyką schorzeń psów i kotów oraz zwierząt egzotycznych.


Lek. wet. Jarosław Antoni Balcerak

Studia na wydziale Med. Wet. SGGW ukończył w roku 1983. Współwłaściciel Lecznicy Weterynaryjnej "AS". Zajmuje się leczeniem i profilaktyką schorzeń psów i kotów oraz zwierząt egzotycznych. Ukończone podyplomowe studia specjalizacyjne z chirurgii weterynaryjnej.


Lek. wet. Dominika Wielgosińska

Studia na Wydziele Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie ukończyła w roku 2006. W Lecznicy Weterynaryjnej AS pracuje od marca 2006 roku. Specjalizuje się w rozrodzie małych zwierząt, oznacznianiu dni płodnych, terminów krycia oraz patologii narządów rodnych.


Lek. wet. Agata Mrozek

Studia na Wydziele Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrosławiu ukończyła w roku 2014. Specjalizuje się w internie psów i kotów, endokrynologia, leczeniu zwierząt egzotycznych.


Lek. wet. Dawid Figat

Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ukończył w roku 2011. Zainteresowania zawodowe: interna, behawiorystyka zwierząt, fizjoterapia.


Lek. wet. Magdalena Balcerak

Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ukończyła w roku 2014. Zainteresowania zawodowe: interna, intensywna terapia, zaburzenia behawioralne.


Lek. wet. Karolina Orlik

Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukończyła w roku 2015. Podczas studiów dodatkowo zdobywała wiedzę i umiejętności będąc wolontariuszem w jednej z lecznic w Piotrkowie Trybunalskim. Interesuje się interną psów i kotów a w szczególności dermatologią i stomatologią. Właścicielka dwóch kotów i psa.