Warsztaty Parazytologiczne

W dniu 10 lutego 2013 r. w Lecznicy Weterynaryjnej AS w Łodzi przy ul. Składowej 37A odbyły się Warsztaty Parazytologiczne dla lekarzy weterynarii z terenu województwa łódzkiego, zorganizowane przez firmy Vetoqinol, Eskulap Gliwice oraz Optek. Głównym prelegentem był dr n. wet. Andrzej Połozowski z Zakładu Parazytologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W pierwszej części spotkania prelegent poruszył aktualne problemy w diagnostyce i terapii chorób pasożytniczych u psów i kotów oraz przypomniał biologię pasożytów wewnętrznych najczęściej spotykanych u tych gatunków zwierząt. Prowadzący podkreślił konieczność badania parazytologicznego kału zwierząt ponieważ trafna diagnoza jest podstawą skutecznej terapii. Zwalczanie inwazji pasożytów u naszych zwierząt jest tym bardziej ważne,że są one zagrożeniem również dla człowieka. Więcej informacji na temat zagrożeń pasożytami można znaleźć na stronie internetowej dr Połozowskiego www.zoonozy.pl . Ze względu na powszechną obecność jaj pasożytów w środowisku zaleca się profilaktyczne odrobaczanie zwierząt co 3 m-ce. Dostępne są preparaty doustne w postaci tabletek i past,nakrapiane na skórę zwierzęcia (spot-on) oraz w formie iniekcji podawane przez lekarza w gabinecie.

Po przerwie na lunch i prezentacji firm Vetoqinol oraz Eskulap lekarze pod okiem prowadzącego przeszli do części praktycznej spotkania-badania próbek kału przy użyciu zestawów Fecalyzer i Idexx Giardia Snap, oraz badań krwi przy pomocy szybkich testów Idexx Snap 4Dx . Ćwiczenia pozwolą na jeszcze dokładniejsze diagnozowanie chorób pasożytniczych i walkę z nimi.

Wszystkie omówione wyżej badania nasza Lecznica przeprowadza od kilku lat - Zapraszamy.
Warsztaty Anestezjologiczne

W dniu 4 października 2013 r. w Lecznicy dla zwierząt As w Łodzi odbyły się warsztaty anestezjologiczne. Organizatorami spotkania były Wydawnictwo Elamed oraz firmy Orion Pharma i Kruuse. Przybyłych na szkolenie lekarzy weterynarii w tajniki najnowszych metod znieczulenia infuzyjnego i wziewnego wprowadził dr n. wet. Piotr Skrzypczak adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uznany w kraju anestezjolog weterynaryjny.

Podczas pierwszej,teoretycznej części spotkania omówiono m. in. zasady znieczulania pacjentów pediatrycznych, geriatrycznych, pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, oraz nowoczesne modele znieczulenia i leczenia bólu pooperacyjnego u psów i kotów. W trakcie wykładu uczestnicy zadawali pytania i wymieniali się między sobą doświadczeniami.

W drugiej,praktycznej części warsztatów wykonano kastrację psów ze Schroniska dla zwierząt w Łodzi. Zwierzęta poddane zabiegom wprowadzono w narkozę przy użyciu najbezpieczniejszych dostępnych obecnie na rynku środków. Dr Skrzypczak zaprezentował sposób podawania i dawkowania leków w zależności od stanu zdrowia zwierząt. Wykonano też znieczulenie zwierząt miejscowe w tym nadoponowe. Uczestnicy szkolenia otrzymali 10 punktów edukacyjnych. Z pewnością udział w warsztatach przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa operowanych pacjentów.